van Raalten Bouwadvies

Algemeen

 • De thuisbasis van FC DRIEBERGEN is Sportpark de Woerd 3 in Driebergen-Rijsenburg aan de A12, een complex met 4 wedstrijdvelden, waarvan 3 kunstgrasvelden, 1 combiveld te delen  met Rugbyclub The Pink Panthers en 1 gras trainingsveld (Remu veld). Op de kunstgrasvelden kan het hele jaar worden gevoetbald. Vanaf juli 2014 is gestart met de realisatie van een nieuwe accommodatie die we inmiddels alweer enkele jaren in gebruik hebben genomen. 
 • Meisjes en jongens spelen vanaf 6 jaar bij de mini’s. Tot en met 18 jaar spelen ze in de jeugd, daarna spelen ze bij de senioren. Er zijn ruim 850 leden, waarvan 450  jeugdspeler jonger dan 18 jaar. Er zijn ongeveer 200 niet-spelende leden en vrijwilligers.
 • Het begin van onze club gaat terug tot de jaren ’20 van de vorige eeuw (vv Driebergen, N.I.O., CDN en DALTO). De historie van deze 4 clubs vormt sinds 1 juli 2011 samen FC DRIEBERGEN.
 • FC DRIEBERGEN is een maatschappelijk betrokken voetbalvereniging met een gezonde sportieve èn sociale ambitie. Meer informatie over de club staat hier Over FC DRIEBERGEN.
 • Spelen kan op recreatief (basisteams) en prestatief (selectie) niveau. We spelen op zaterdag en zondag KNVB competitiewedstrijden. Het 1ste seniorenteam speelt op zaterdag in de 4de klasse G.
 • Vanaf seizoen 2012 – 2013 is FC DRIEBERGEN gestart met G-voetbal. Geïnteresseerden hiervoor kunnen contact opnemen met Bert de Goede (bert@hdegoede.nl)
 • De KNVB-competitie begint eind augustus of begin september en een seizoen duurt ongeveer tot eind mei/begin juni. Er is een winterstop van medio december tot medio januari (e.e.a. afhankelijk van het weer).
 • Belangrijke contactpersonen van de club (staat op de website van de club)

Overige informatiebronnen van de club

Contactgegevens en overige clubinfo

 • Route naar ons sportpark via Google Maps
 • Telefoonnummer bestuurskamer 0343 – 514064
 • Postadres FC DRIEBERGEN, De Woerd 3, 3972 KD Driebergen-Rijsenburg
 • Betaling contributie Rekening NL91 INGB 0003 3815 48 (met vermelding naam of notanummer)
 • Overige betalingen op rekening  NL40 INGB 0000 1068 73
 • KvK nummer 40476107
 • KNVB relatienummer BBCC13X
 • FC DRIEBERGEN is ingedeeld in KNVB district West 1

Ledenadministratie

 • Iemand kan het hele jaar door lid worden. Meestal kun je snel meetrainen. Er is geen garantie dat je direct bij een team kunt beginnen of wedstrijden kunt gaan spelen. Wel proberen we nieuwe spelers zo goed mogelijk op hun niveau in te delen.
 • Elk lid moet zich officieel aanmelden. Dit kan via het volledig en juist invullen van een aanmeldformulier. Elk lid betaalt jaarlijks contributie. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd. De actuele bedragen staan op het aanmeldformulier. Na verwerking van de inschrijving wordt door de leeftijdcoördinator contact gelegd.
 • De contributie wordt geïnd via NL Connect. Informatie hierover ontvangt een lid per email of per post.
 • Betalingsregelingen zijn op verzoek van een lid (of ouder/verzorger van een lid) en na overleg met en goedkeuring door de ledenadministratie mogelijk. Niet tijdig betalen betekent niet spelen.
 • Als een lid wil stoppen met voetballen bij de FC Driebergen dan middels:
  • per e-mail opzeggen bij de ledenadministratie
  • en daarna eventueel aanmelden als lid bij een andere voetbal vereniging.
  • Opzegging zoals hierboven bedoeld dienen voor aanvang van het nieuwe seizoen te geschieden; dus voor 30 juni binnen betekent het nieuwe seizoen geen lid meer.
 • Als een lid stopt dient de kleding schoon en heel te worden ingeleverd. Eventuele boetes of andere financiële verplichtingen dienen te worden voldaan. Voor meer informatie: kleding@fcdriebergen.nl.
 • Wijziging adres of contactgegevens. Mail deze naar ledenadmin@fcdriebergen.nl en wij zorgen dat alle communicatie en informatie op de juiste plek wordt afgeleverd.

Wedstrijdkleding

 • Sinds seizoen 2011 – 2012 maakt FC DRIEBERGEN gebruik van eigen wedstrijdkleding. Alle leden spelen in het zelfde wedstrijdtenue (shirt en broek). Deze kleding is eigendom van de club. Leden krijgen deze kleding in bruikleen. De kleding is alleen voor het spelen van FC DRIEBERGEN wedstrijden.
 • Nieuwe leden betalen een borg van euro 20 voor het verkrijgen van de wedstrijdkleding. Deze borg wordt in principe teruggegeven indien een lid het lidmaatschap opzegt.
 • Indien een lid stopt moet de kleding netjes en compleet worden ingeleverd. Indien een lid borg heeft betaald krijgt het lid de borg terug. Indien de kleding niet wordt ingeleverd wordt niet meegewerkt aan een overschrijving naar een andere club en wordt een incasso procedure gestart door de club.
 • FC DRIEBERGEN wedstrijdkousen zijn verplicht. Deze dienen door een lid zelf te worden aangeschaft. Dit kan via de online webshop en ook in de kantine..
 • Een paar keer per jaar kan kleding worden geruild. Bijvoorbeeld door jeugdleden die aan het begin van het seizoen een maatje groter nodig hebben (Informatie op de website). Aan het einde van elk seizoen mag een speler de kleding thuis bewaren voor het volgende seizoen.

Planning trainingen & Wedstrijden

 • De trainingstijden worden aan het begin van elk seizoen kenbaar gemaakt. Een actueel overzicht staat online
 • De laatste versie van wedstrijdplanning staat on-line. Het staat onder menu item Programma. Er kan tot 5 weken vooruit worden gekeken. Advies: kijk het liefst de dag voor een wedstrijd of de planning niet is veranderd.
 • De wedstrijden worden gespeeld in de officiële wedstrijdkleding van de club (inclusief clubkousen).
 • De planning van wedstrijden gebeurt door de KNVB in overleg met het wedstrijdsecretariaat van FC DRIEBERGEN. Het secretariaat zit in de bestuurskamer van de kantine.
 • De leiding van een team zorgt voor de afstemming met het wedstrijdsecretariaat en zorgt voor goede communicatie richting het team. Zorg dat de teamleiding de juiste contactinformatie heeft.
 • De meest actuele planning staat altijd de website van de club. Check de website vooral bij slecht weer of een training of wedstrijd doorgaat.

Webshop

De club een eigen online webshop. Hierin worden artikelen aangeboden zoals sportkleding, sporttassen, ballen etc. Leuk als cadeau voor leden en supporters. De betaling verloopt on-line via iDEAL.

 • Vragen met betrekking tot de webshop kunnen per mail worden gesteld via kleding@fcdriebergen.nl
 • Wilt u kleding van FC DRIEBERGEN sponsoren, neem dan contact op met de sponsorcommissie via sponsoring@fcdriebergen.nl (Rogier de Mol en Pieter Vonk).

Sponsoring

FC DRIEBERGEN heeft vele sponsormogelijkheden. Zowel standaard als maatwerk. Iemand die hierover van gedachten wil wisselen kan contact opnemen met Roger de Mol en/of Pieter Vonk (sponsoring@fcdriebergen.nl). Mogelijkheden zijn onder andere:

Sportief

 • Voor alle teams bij FC DRIEBERGEN geldt dat sportiviteit een belangrijk onderdeel is van het spel. Het ten koste van alles willen winnen past hierbij niet.
 • Sportiviteit is ook vanzelfsprekend richting onze scheidsrechters. Leden dienen dit te respecteren Indien leden ongewenst gedrag vertonen binnen of buiten de velden dan kan dat aanleiding zijn om hier maatregelen tegen te nemen.
 • FC DRIEBERGEN heeft een sanctiecommissie om eventuele misstanden te onderzoeken en sancties aan het bestuur voor te stellen. Er wordt altijd hoor en wederhoor toegepast.

Recreatief

 • Elke jeugdafdeling heeft een spelerscoördinator. Deze vrijwilliger zorgt er voor dat alles binnen een afdeling soepel verloopt.
 • FC DRIEBERGEN kent 10-tallen basisteams in allerlei leeftijdscategorieën. Voor al deze teams ligt de nadruk op spelplezier en iets minder op het prestatieve aspect.
 • Veel van deze teams worden getraind en geleid door ouders. De commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ) helpt trainers om hun taak goed uit te voeren door middel van voorlichting- en trainingsavonden.
 • Trainers kunnen op kosten en onder begeleiding van de club een KNVB-opleiding volgen. Neem hiervoor contact op met de technische commissie .

Prestatief

 • We willen spelers die het willen en kunnen op een zo hoog mogelijk amateurniveau laten spelen. Hiervoor heeft elke leeftijdscategorie een of meerdere selectie-elftallen. In de jeugd is het doel om spelers individueel beter te maken.
 • Om het selectieproces in goede banen te leiden is er een commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ). Deze commissie voert het selectiebeleid van de club uit. Periodiek wordt gekeken welke spelers in aanmerking komen om in een hoger elftal te spelen.
 • De selectie-elftallen worden meestal door gediplomeerde trainers getraind.
 • Doorstroom van de jeugd naar de seniorenselectie is het doel. Bij de senioren gaat het vooral om de teamprestatie.
 • Talentvolle spelers kunnen vanaf 16 jaar worden uitgenodigd voor het spelen in jong FC DRIEBERGEN (tot 23 jaar). Dit is de springplank naar de Zaterdag 1 selectie.

Scheidsrechters

 • De club stimuleert dat jeugdspelers een scheidsrechterscursus volgen. Dit geeft spelers een beter inzicht in de rol van de scheidsrechter en de spelregels.
 • FC DRIEBERGEN probeert de wedstrijden voor de basisteams te laten fluiten door eigen scheidsrechters.
 • De scheidsrechters spelen in het standaard Scheidsrechterstenue van de club
 • De scheidsrechterscoördinator is Paul van Oosten scheidsrechter@fcdriebergen.nl
 • Vanuit de KNVB wordt het scheidsrechtersteam bijgestaan door prof scheidsrechter Jeroen Manschot.

Bestuurlijk

 • De vereniging wordt geleid door een bestuur (zie hier de samenstelling).
 • Een maal per jaar legt het bestuur formeel verantwoording van aan de leden (meestal in november). Ook worden dan voorstellen gedaan die voor de toekomst van de club van belang zijn.
 • De vereniging heeft een verenigingsstatuut en een Algemeen Reglement (met gedragsregels binnen de club).
 • In geval van gedragsproblemen op en rond de velden is er een sanctiecommissie om dit aan te pakken

Vrijwilligers

 • FC DRIEBERGEN kent ongeveer 200 vrijwilligers. Dit zijn personen die samen de club draaiende houden. Zonder deze vrijwilligers zou de club niet kunnen functioneren.
 • Alle teams dienen af en toe bardienst te draaien. Bij jeugdteams verzorgen ouders de bardienst. Het actuele kantinerooster staat online. Goede en tijdige communicatie voorkomt teleurstellingen achter de bar.
 • Nieuwe vrijwilligers zijn meer dan welkom. Ze zijn nodig om de club elke dag tegen lage kosten goed te laten draaien.
 • Een inspanning van een paar uur of een paar dagdelen per jaar is voldoende om als vrijwilliger een steentje bij te dragen.
 • Wil je een actieve rol spelen binnen de club, mail dan naar info@fcdriebergen.nl

Bruikleen trainerskleding van de club

 • Elk team heeft het recht op een trainer. Deze trainer ontvangt een kledingset in bruikleen van de club (Trainingspak, Trainingstop en Trainingsjas).Deze kleding is voorzien van het FC DRIEBERGEN-logo.